För framgångsrik kundrekrytering

Våra tjänster

Vi erbjuder allt inom adresshantering och kundanalyser för att förbättra säljresultaten. Vi anlitas även på konsultbasis för att bygga upp kampanj- och kunddatabaser samt håller utbildningar i praktisk direktförsäljning.

Målgruppsurval

Ingen fråga är korkad vad gäller de målgrupper ni vill nå. Vi löser det mesta för DR och TM inom både B2C och B2B.

Analyser

Vi arbetar med avancerade, prediktiva scoringanalyser eftersom det är det absolut bästa sättet att ta fram de kundämnen som med störst sannolikhet kommer att köpa dina produkter och tjänster.

Registervård & matchningar

Att ha kontroll över eget kundregister är A och O för att helheten skall fungera. Vi har marknadens bästa tjänster för att personnummersätta, telefonnummersätta, uppdatera och avisera förändringar som dagligen sker och påverkar era register.

Utbildning & konsulting

Vi har utformat en praktisk utbildning främst för dig som arbetar med B2B-försäljning i det lite mindre bolaget. Anlita oss också när ni behöver hjälp att bygga upp, eller förbättra, informationsflöden och kund-/prospektdatabaser.

Om oss

Det är enkelt att jobba med oss!

Vi har mångårig erfarenhet av databasdriven direktmarknadsföring och direktförsäljning. Kreativa och anpassade lösningar samt enkelhet för kunden är ledstjärnor i vårt arbetssätt.

Kontakta oss